Få exklusivt knivset och block från Global vid beställning av nytt kök. Värde 6 398:-

Köpevillkor och garantier

Köpevillkor

 • När du ingår avtal om köp med Creoform Köks återförsäljare gäller Konsumentköplagen (1990:932).
 • Creoform Köks återförsäljare förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på köparen.
 • Beställda varor tillverkas speciellt till köparen och kan därför inte återlämnas.
 • Om en redan gjord beställning avbokas av köparen utan att produkterna börjat produceras har Creoform Köks återförsäljare rätt att debitera 2000 kronor.
 • Om en redan gjord beställning avbokas av köparen och produkterna redan börjat produceras har Creoform Köks återförsäljare rätt att kräva ersättning för de kostnader och förluster som uppkommit i samband med detta.
 • I köpet ingår inte demontering av köparens befintliga luckor/kök och övriga detaljer, om inte detta speciellt överenskommits med Creoform Köks återförsäljare.
 • Fel i leveransen ska så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Creoform Köks återförsäljare.
 • Varje produkt tillverkas exklusivt för köparen vilket påverkar tiden för leverans.
 • Vid delleverans har köparen rätt att hålla inne en summa motsvarande värdet av det som återstår att leverera, men skyldighet att betala det som levererats.
 • För mer information om köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter se till exempel www.konsumentverket.se. Du kan även kontakta din kommuns konsumentrådgivare.

Garantier

 • För produkterna lämnas två (2) års garanti och för laminatluckors framsida och kanter lämnas fem (5) års garanti. Normalt slitage är inte grund för garantireparation.
 • Garantin omfattar skäliga reparationer eller erforderligt utbyte av felaktiga delar utan kostnad.
 • För att garantin ska gälla måste produkterna ha skötts enligt anvisning.
 • Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, av köparen gjord oriktig montering, felaktiga justeringar, ombyggnation, smuts eller normal förslitning.
 • Garantitiden räknas från leveransdatum, som ska styrkas med kvitto eller faktura från Creoform Köks återförsäljare.
 • Om köparen avser att åberopa åtgärdande under garanti enligt ovan ska köparen kontakta Creoform Köks återförsäljare. Innan eventuellt defekta enheter returneras till fabrik ska Creoforms återförsäljare kontaktas.
 • Fel på produkten ska så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Creoform Köks återförsäljare.
 • Vid garantibyte eller beställning som görs i efterhand av luckor, lådfronter eller tillbehör kan det uppstå skillnader i färgnyans och struktur mot föregående leverans.

Ett svenskt familjeföretag med samma passion, värderingar och kvalitetstänk som vid starten för 45 år sedan.

Vi tillverkar moderna kvalitetskök med känsla, där anpassade lösningar är en självklarhet, oavsett om du vill förnya eller förändra köket helt. För oss och alla i Creoform-familjen handlar det om hög kvalitet, bra service och snygg design. Och framför allt att det ska vara enkelt och kul att köpa ett nytt kök.
Välkommen till oss på Creoform Kök.